Przyczyny
Główną przyczyną pseudohibernacji jest obniżająca się temperatura otoczenia. Gady ze strefy umiarkowanej przechodzą bowiem cyklicznie w stan hibernacji. Okres zimy i zapadanie w sen jest pewną formą odpoczynku organizmu i jest to również okres ściśle związany z rozwojem komórek płciowych. Niemniej jednak zdania na temat zimowania żółwi są podzielone.

Objawy
Na skutek obniżającej się temperatury otoczenia, spada aktywność żółwia. Jego metabolizm ulega spowolnieniu, co objawia się brakiem apetytu. Żółw przyjmuje bardzo małe ilości pokarmu i powoli wpada w stan letargu, przesypiając większą część doby.
Leczenie
W przypadku młodych żółwi, które nie są gotowe na zimowanie lub w sytuacji, kiedy żółw nie jest w najlepszej kondycji, lub też właściciel obawia się wprowadzania zwierzęcia w stan hibernacji, należy stworzyć żółwiowi atmosferę sztucznego lata, by nie odczuł obniżenia temperatury otoczenia. Ponieważ stan pseudohibernacji może trwać nawet kilka miesięcy, należy obserwować żółwia, by wykluczyć inne objawy chorobowe. Należy niezwłocznie zgłosić się do weterynarza, jeśli żółw całkowicie odmówi przyjmowania pokarmów. W sytuacji kiedy żółw jest starszy i idealnie zdrowy, umożliwia się mu zapadnięcie w stan hibernacji. Niezmiernie ważne jest przygotowanie żółwia do zimowania. Niewłaściwe wprowadzenie żółwia w stan hibernacji stanowi zagrożenie dla jego zdrowia, a nawet życia. Przygotowania do zimowania trwają na ogół około czterech tygodni. W tym czasie ogranicza się karmienie żółwia, podaje się mu dodatkowe witaminy, można również w celu uniknięcia grzybicy, smarować pancerz wazeliną, wymieszaną z maścią przeciwgrzybiczą. Na dwa tygodnie przed umieszczeniem żółwia w zimowniku, nie podaje się już żółwiom karmy, a na 10 dni przed rozpoczęciem hibernacji, aplikuje się żółwiom, w celu całkowitego wypróżnienia, dosyć chłodną kąpiel. Przez cały ten okres należy stopniowo obniżać temperaturę otoczenia żółwi – od wyłączenia ogrzewania w terrarium, poprzez wyłączenie ogrzewanie centralnego, do otwarcia okien włącznie. Wszystko to musi odbywać się powoli, bez narażania żółwi na nagły spadek temperatury czy też przeciągi. Należy również przygotować odpowiedni zimownik, w którym żółw będzie miał zapewnione optymalne warunki. Średnia temperatura pomieszczenia, w którym umieścimy na ten okres żółwia powinna wynosić od 4 do 6 stopni Celsjusza. Dobrze sprawdzają się w tej roli np. wilgotne piwnice. Żółwia umieszczamy w specjalnie przygotowanym pojemniku. Dla żółwików wodnych warto przygotować płytki basenik – wodę należy wtedy przykryć korą i gałązkami. Oczywiście należy nieustannie kontrolować stan zwierząt. W przypadku wzmożonej aktywności żółwi, należy upewnić się, czy temperatura i wilgotność utrzymują się na odpowiednim poziomie. Okres hibernacji powinien rozpocząć się na początku grudnia, a zakończyć na początku lub w połowie lutego. Dehibernacja również musi przebiegać stopniowo, by nie narazić żółwi na zbyt gwałtowne zmiany temperatur.

Żółwie to moje hobby. Masz żółwia? Pamiętaj, że żółw cierpi po cichu!

Tags :

« Go back to the previous page

Published on  January 30th, 2016

© 2010 - 2021 Żółwiczek