Filtry pomagają nam zachować czystość. Mamy do czynienia z filtrowaniem mechanicznym oraz biologicznym. W pierwszym przypadku rolę czyściciela pełni gąbka, która wychwytuje małe zanieczyszczenia, natomiast w drugim są to wkładki, które mają za zadanie pomagać bakterią w walce z największym wrogiem żywych stworzeń „amoniakiem”. Pamiętajmy jednak by wymieniać wodę, bo filtr nie jest jednostką uniwersalną i nie zapewni nam 100% czystości.
Każdy z niżej przedstawionych filtrów ma swoje właściwości i jest przeznaczony głównie dla ryb. Żółwie ze względu na swoje gabaryty, powodują znacznie większe zanieczyszczenia i z tego powodu musimy przyjąć, że wydajność będzie dwukrotnie większa.
Oto kilka przykładowych filtrów.
Filtr Kubełkowy.
Jest to filtr o sporym rozmiarach, który możemy umiejscowić obok akwarium a także pod. Pozwala na filtrację wody na wielu poziomach, dzięki czemu jest wydajny. Wadą jest wysoki pobór prądu, oraz wysoka cena. Do wad można także zaliczyć ich czyszczenie. Nie zmienia to jednak faktu że jest to najpopularniejszy filtr. Najczęściej używa się ich przy dużych zbiornikach, ale i w średnich spisują się bardzo dobrze.

Filtr gąbkowy
Jest to filtr wewnętrzny, a rolę czyszczącą pełni gąbka syntetyczna. Sprawdza się on zarówno jako filtr mechaniczny jak i biologiczny, z tym że jako biologiczny jego efekt jest zauważalny po kilkunastu dniach. Dzięki swojej budowie jest doskonały do osiadania się bakterii nitryfikacyjnych. Do zalet możemy zaliczyć wydajność, łatwość eksploatacji oraz obsługę. Do wad zaliczymy, niszczenie bakterii nitryfikacyjnych w czasie mycia, a trzeba go dosyć często czyścić. Jako że jest filtrem wewnętrznym zajmuje miejsce w akwarium. Mimo to, jest nadal dosyć często używany, dzięki swojej wydajności i dosyć niskiej ceny.
Dodatki
Filtr podżwirowy
Zadaniem tego filtra jest dezynfekcja dna, czyli wchłanianie nieczystości , których nie jest w stanie pochłonąć filtr podstawowy. Filtr ten działa jak odkurzać, wsysa nieczystości. Jako że nie ma własnego napędu, łączymy go z filtrem podstawowym. Największą zaletą filtra jest lepsze oczyszczanie wody, dna zbiornika oraz rozwoju bakterii nitryfikacyjnych. Do wad można zaliczyć słabą pompę, która nie wciąga większego brudu oraz szybsze zabrudzenie filtra podstawowego.
Możemy wyróżnić filtry:
-tłoczące- woda jest tłoczona pod żwir przez filtr;
-ssące- woda jest wysysana spod żwiru przez turbinę.
Co robimy ze starymi filtrami ?.
Jako że są to odpady niebezpieczne, nie niszczymy ich i nie wyrzucamy do śmieci.
Podsumowując.
Nie miałem okazji wypisać wszystkich filtrów, bo jest ich dosyć sporo. Wybrałem te, moim zdaniem najlepsze i najbardziej przystępne użytkownikowi. Mam nadzieję że po przeczytaniu artykułu, będziecie w stanie wybrać coś dla siebie.

Tags : filtry

« Go back to the previous page

Published on  January 30th, 2016

© 2010 - 2021 Żółwiczek