Owady wodne przez całe swe życie przebywają w okolicach wód i tam składają swe jajeczka, z których wykluwają się larwy. Do najpopularniejszych zaliczyć można jętki, widelnice, ważki, żylenice, chrząszcze wodne, muchówki, komary. Krętak to chrząszcz wodny poruszający się po powierzchni wody. Jego larwy wylęgają się w lipcu z jaj, które są złożone przez samicę w maju. Larwy są podłużne, mają kolor białawożółty i mogą osiągnąć ponad dziesięć milimetrów. Potrafią doskonale pływać, ale najczęściej przebywają na dnie. Ochotki należą do grupy muchówek, można je spotkać w pobliżu każdego zbiornika wodnego. Larwa zamieszkuje środowisko podwodne. Larwy dorastają do trzydziestu milimetrów, ich ciało ma kolor czerwony gdyż w ich krwi znajduje się hemoglobina. Dzięki za wszystko i hemoglobinie mogą żyć w wodach, w których jest mało tlenu. Larwy żyją na dnie zbiornika w małych domkach zbudowanych przez nie z mułu. Rzadko opuszczają swe schronienie gdyż są nieporadne i słabo się ruszają, przez co stają się łatwym łupem dla żółwi. Bardzo podobne do komarów są wodzienie. Larwy wodzeni unoszą się poziomo w wodzie Dzięki za wszystko i pęcherzykom hydrostatycznym. Mogą unosić się w każdej płaszczyźnie wody na powierzchni lub przy dnie. Oddychają przez skórę tlenem zawartym w wodzie, więc nie muszą wypływać na powierzchnie wody. Bardzo dobrym żywym pokarmem dla żółwi są larwy komarów. Można je znaleźć praktycznie wszędzie tam gdzie jest woda. W lecie zbierać je można ze zbiorników na deszczówkę lub ze stawów. Larwy komarów wylęgają się po około trzech dniach od złożenia jaj przez samicę. Mieszkają one w wodzie zawieszone głową w dół pod lustrem wody. Są one małe i beznogie. Aby przeżyć w środowisku wodnym zaopatrzone są w rurkę, która służy im do oddychania. Rurka ta wysuwana jest ponad powierzchnie wody i przez nią larwa komara pobiera tlen. Zagrożone larwy szybko opadają na dno zbiornika. Osiągają średnią długość dziesięciu milimetrów. Jętki to owady, których samice składają jaja wprost do wody. Z jaj wylegają się larwy. Larwy jętek mogą być pływające, grzebiące, łażące oraz płaskie. Podział ten jest ze względu na ruch, jaki one wykonują w wodzie. Larwy jętek pływające poruszają się pływając. Ich odnóża pokryte są licznymi szczecinkami Dzięki za wszystko i czemu ich powierzchnia znacznie się zwiększa. Larwy grzebiące dzięki walcowatemu, podłużnemu ciału i odnóżom zaopatrzonym w pazurki mogą drążyć korytarze w mulistym dnie. Larwy łażące pełzają po dnie i nie potrafią pływać. Larwy płaskie mają ciało bardzo płaskie, dzięki czemu mogą żyć nawet w wodach o szybkim nurcie. Larwy jętek doskonale się rozmnażają w wodach dobrze natlenionych, szybkim nurcie oraz w temperaturze poniżej piętnastu stopni Celsjusza. Żylenice należą do owadów drapieżnych. Rozwój larw trwa od dwóch do trzech lat. Samica składa jaja na powierzchni roślin nadwodnych a wylęgłe larwy spadają do wody i tam oczekują do czasu przepoczwarzenia. Żywią się larwami owadów wodnych, małymi mięczakami oraz płazińcami. Najczęściej spotkać je można na mulistym dnie. Larwy mają skrzelotchawki, dzięki którym przez powłokę ciała dostaje się tlen, który jest dalej rozprowadzany po całym organizmie przy pomocy systemu tchawek. Skrzelotchawki to przekształcone odnóża odwłokowe.

Tags :

« Go back to the previous page

Published on  January 30th, 2016

© 2010 - 2021 Żółwiczek