Przyczyny
Główną przyczyną zatuczenia jest podawanie żółwiowi zbyt dużej ilości pokarmu. Nadmierne spożywanie karmy przy jednoczesnym braku ruchu (spowodowanym m.in. umieszczeniem żółwia w zbyt małym terrarium) prowadzi do powstania zbyt dużych zapasów tłuszczu.
Objawy
Wizualnie zatuczenie może objawiać się widocznym przyrostem masy ciała (efekt “wylewania się” ciała ze szczelin pancerza). Generalnie jednak o zatuczeniu informuje wskaźnik wagi. Oprócz powstania zewnętrznych zapasów tłuszczu dochodzi do otłuszczenia narządów wewnętrznych. W konsekwencji zostaje zakłócona przemiana materii i może wystąpić szereg różnorodnych dolegliwości, spowodowanych nadmiernym obciążeniem organów wewnętrznych (serce, wątroba, nerki).
Leczenie
Przede wszystkim należy się wystrzegać zatuczenia poprzez stosowanie właściwej diety i nieprzekarmianie żółwia. Należy również oddać mu do dyspozycji odpowiedniej wielkości terrarium i zapewnić mu ruch. W sytuacji, kiedy jednak dojdzie do zatuczenia, należy niezwłocznie poddać żółwia kuracji odchudzającej. Należy wyeliminować nieodpowiednie składniki z dotychczasowej diety żółwia (m.in. owoce, biały ser). Ponadto należy poprawić warunki życia żółwia poprzez powiększenie terrarium i umożliwienie mu zwiększonej ilości ruchu.

Żółwie to moje hobby. Masz żółwia? Pamiętaj, że żółw cierpi po cichu!

Tags :

« Go back to the previous page

Published on  January 30th, 2016

© 2010 - 2021 Żółwiczek